Organizátori podujatia:
ZDRUŽENIE LIETAVSKÉHO PANSTVA OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRE ZDRAVÝ ŽIVOT
013 11  Lietavská  Svinná  260,    Ulica pri Kysuci  13,    010 03 Žilina
IČO: 37811916    č.úč. 0304614001/5600 IČO:  37805592     č.úč.  4260084704/3100
Telef.   0905 132 812 Telef.   041 5688629

Spoluorganizátori podujatia:

Matica Slovenská,  Martin Mesto Žilina Združenie detí a mládeže Ypsilon,  Martin

PROGRAM    KULTÚRNEHO    PODUJATIA:

Popper

FOLK-PARÁDA  POD  HRADOM  LIETAVA

(8.-11. mája 2003)

Miesto realizácie:            Žilina  +  Lietavská Svinná

8.máj  2003  (štvrtok): Korzár Pub Žilina (sídl. Vlčince) 9.máj  2003   (piatok): Mariánske nám. Žilina
18.00 - 24.00 hod.: 15.00 - 19.00 hod.:  

country - folk - tramp

 
18.00    Homeless band,  Žilina                     (30 min) 15.00    Homeless band,  Žilina                  (30 min)
19.00    Duo Brnkátko,  Považská Bystrica   (30 min) 15.30    Diadem,  Martin    histor. šerm     (30 min)
20.00    Coloredo, Žilina                                 (10 -15 min) 15.45    Príhovor primátora Žiliny J.Slotu  (10 min)
20.15    Homeless band,  Žilina                      (30 min) 16.00    Folklórna skupina Lieska,  Žilina    (30 min)
21.15    Historický šerm Diadém Martin,  16.15    Odchod J.Slotu + Diadém Martin,   (15 min)
21.30    Duo Brnkátko,  Považská Bystrica    (30 min) 16.30    Kortmanovci,  Považská Bystrica       (30 min)
22.00    Igor Cvacho,  Žilina                           (30 min) 17.00    Folklórna skupina Dolina,  Fačkov   (30 min)
  17.30    Homeless band,  Žilina                     (30 min)
Medzi skupinami a po nich CD-country 17.50    Upútavka na program v Lietavskej Svinnej  (10 min)
  17.55    Poďakovanie sponzorom             (30 min)
  18.00    Folklórna skupina Lieska,  Žilina   (30 min)
  18.25    Románo Súno            (30 min)
9. máj  2003  (piatok): Lietavská Svinná (futbalové ihrisko)

od 15.00 hod.:                                  Folklór - Country - Folk - Tramp

12.00-15.00:  Zvuk.skúšky + príchod jarmočných remeselníkov

15.00    Predstavenie programu (10 min)
15.10    Poďakovanie sponzorom   (5 min)
15.15   Folklórny súbor Stavbárik,  Žilina  (15 min)
15.30   Diadem,  Martin    histor. šerm     (15 min)
15.45   Folklórny súbor Stavbárik,   (15 min)
16.00   Súťaže pre deti s Diadémom  Martin  (30 min) 
16.30   Folklórna skupina Guláš,  Teplična nad Váhom  (20 min) 
16.50  Folklórny súbor Rozsutec,  Žilina  (10 min)
17.00  Príchod primátora Ing.Jána Slotu so starostkou Liet.Svinnej Ing.Jarosl.Sedliakovou          
              +  pasovanie J. Slotu za palatína Lietavského panstva s Diadémom
              +  začiatok dlabania najväčšieho koryta na svete - do Guinessovej knihy rekordov.     (30 min)  
17.30  Folklórna skupina žien,  Lietavská Svinná   (15 min)
17.45  Folklórny súbor Rozsutec,  Žilina    (15 min)
18.00  Diadem,  Martin    histor. šerm     (15 min)
18.15  Sokoliari Aqilla,  Bojnice   (20 min) 
18.35  ĽHFs Považan,  Považská Bystrica    (40 min) 
19.20  Súťaž Popper + pílenie dreva + predstavenie programu    (10 min)
19.30  Igor Cvacho,  Žilina      (30 min)
20.00  Country skupina Duo Brnkátko,  Považská Bystrica    (30 min)
20.30  Kortmanovci, country folk, Považská Bystrica    (30 min)
21.00  Colorado, tanečné country,  Žilina    (10 min)
21.15  Nota bene,  Dolný Kubín    (60 min) 
22.15  Colorado, tanečné country,  Žilina   (10 min) 
22.30  Diadém - nočné historiské súboje a ohňová show   (20 min) 
22.50  Montana,  Košice    (50 min) 
23.40  Country bál,  CD - Bázlik   (do rána)  + upútavky na nedeľu  +  poďakovanie sponzorom. 
 

 

10. máj  2003  (sobota): Lietavská Svinná (futbalové ihrisko)
Od  08.30:                 History - Folklór - Country - Folk - Tramp
08.30   Budíček výstrelom z dela  (šerm.skupina Diadém)    (60 min) 
09.00   Zvukové skúšky + súťaže pre deti s Diadémom   (135 min) 
11.15   Predstavenie programu    (10 min) 
11.25   Sokoliari Aqilla,  Bojnice   (20 min) 
11.45   Súťaže Popper + vyhlásenie súťaže: kto príde z najväčšej vzdialenosti   (30 min)
12.15   Diadem,  Martin    histor. šerm     (15 min)
12.30   Letokruhy  Handlová    (25 min) 
13.00   Blue Trend,  Rimavská Sobota    (20 min) 
13.20   Turkovci,  Dolné Vestenice    (40 min) 
14.00   Colorado, tanečné country,  Žilina    (10 min)
14.10   Mozole,  Žilina     (50 min) 
15.00   Country kravy, Bánovce nad Bebravou    (30 min) 
15.30   KredencDolný Kubín   (30 min)
16.00   Predstavenie ďaľšieho programu + šerm. skupina Diadem Martin + Sokoliari Aqilla, Bojnice + súťaže (30 min) 
16.30   Fujaristi a gajdoši zo Slovenska   (30 min) 
17.00   Folklórny súbor Stavbárik,   (15 min)
17.15   Folklórna skupina žien,  Lietavská Svinná   (15 min)
17.30   Folklórny súbor Stavbárik,   (15 min)
17.45   Súťaže Popper + stavanie mája   (30 min)
18.15    Folklórna skupina Lieska,  Žilina   (30 min)
18.45   Cipovička,  Žilina    (30 min)
19.15   Folklórna skupina Dolina,  Fačkov   (20 min)
19.45   Folklórny súbor Rozsutec,  Žilina  (15 min)
20.00   Kontrola vydlabaného koryta   (10 min)
20.10   Folklórny súbor Rozsutec,  Žilina  (20 min)
20.30   Folklórna skupina Guláš,  Teplična nad Váhom  (30 min) 
21.00   Dychovka Rozsutec,  Žilina  (30 min)
21.30   Súťaže Popper + Diadém Martin   (30 min) 
22.00   Dychovka Rozsutec,  Žilina  (30 min)
22.30   Diadém - nočné historiské súboje a ohňová show   (20 min) 
23.00   CD ľudová veselica do rána
 
11. máj  2003  (nedeľa): Lietavská Svinná (futbalové ihrisko)
Od  08.30:                 History - Folklór - Country - Folk - Tramp
Program na nedeľu 11. mája bude ešte upresnený